MDN will switch to a new design later today, a sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Math.asin()

Resum

La funció Math.asin() retorna l'arcsinus (en radians) d'un nombre, és a dir:

x[-1;1],Math.asin(x)=arcsin(x)= l'únic y[-π2;π2]tal que  sin(y)=x\forall x \in [{-1};1],\;\mathtt{\operatorname{Math.asin}(x)} = \arcsin(x) = \text{ the unique } \; y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \, \text{such that} \; \sin(y) = x

Sintaxi

Math.asin(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

El mètode Math.asin() retorna un valor numèric entre -π2-\frac{\pi}{2} i π2\frac{\pi}{2} radians per a x entre -1 i 1. Si el valor de x està fora d'aquest rang la funció retorna NaN.

Degut a que asin() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.asin(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Ús de Math.asin()

Math.asin(-2);  // NaN
Math.asin(-1);  // -1.5707963267948966 (-pi/2)
Math.asin(0);   // 0
Math.asin(0.5); // 0.5235987755982989
Math.asin(1);   // 1.570796326794897 (pi/2)
Math.asin(2);   // NaN

Per a valors menors que -1 o majors que 1, Math.asin() retorna NaN.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.asin' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Math.asin' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,