MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Math.acosh()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

La funció Math.acosh() retorna l'accosinus hiperbòlic d'un nombre, és a dir

x1,Math.acosh(x)=arcosh(x)= l'única y0tal quecosh(y)=x\forall x \geq 1, \mathtt{\operatorname{Math.acosh}(x)} = \operatorname{arcosh}(x) = \text{ the unique } \; y \geq 0 \; \text{such that} \; \cosh(y) = x

Sintaxi

Math.acosh(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Com que que acosh() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.acosh(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.acosh()

Math.acosh(-1); // NaN
Math.acosh(0);  // NaN
Math.acosh(0.5) // NaN
Math.acosh(1);  // 0
Math.acosh(2);  // 1.3169578969248166

Math.acosh() retorna NaN per a valors menors que 1.

Polyfill

Per a tot x1x \geq 1, tenim que arcosh(x)=ln(x+x2-1)\operatorname {arcosh} (x) = \ln \left(x + \sqrt{x^{2} - 1} \right) i, per tant, es pot emular mitjançant la funció següent:

Math.acosh = Math.acosh || function(x) {
  return Math.log(x + Math.sqrt(x * x - 1));
};

Especificacions

Especificacions Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.acosh' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) Not supported 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported Not supported 25.0 (25) Not supported Not supported 8

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,