Math.abs()

Resum

La funció Math.abs() retorna el valor absolut d'un nombre. És a dir:

Math.abs(x)=|x|={xifx>00ifx=0-xifx<0{\mathtt{\operatorname{Math.abs}(x)}} = {|x|} = \begin{cases} x & \text{if} \quad x \geq 0 \\ -x & \text{if} \quad x < 0 \end{cases}

Sintaxi

Math.abs(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Degut a que abs() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.abs(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Comportament de Math.abs()

Si li passem una string no numèric o bé una variable undefined/buida retorna NaN. Passar null retorna 0.

Math.abs('-1');   // 1
Math.abs(-2);    // 2
Math.abs(null);   // 0
Math.abs('string'); // NaN
Math.abs();     // NaN

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.abs' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Math.abs' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,