MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Math.SQRT2

Resum

La propietat Math.SQRT2 representa la rel quadrada de 2, que és aproximadament 1.414:

Math.SQRT2=21.414\mathtt{\mi{Math.SQRT2}} = \sqrt{2} \approx 1.414

Property attributes of Math.SQRT2
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Degut a que SQRT2 és una propietat estàtica de Math, sempre s'utilitza com a Math.SQRT2, en comptes de com la propietat d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.SQRT2

La funció següent retorna la rel quadrada de 2:

function getRoot2() {
  return Math.SQRT2;
}

getRoot2(); // 1.4142135623730951

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.SQRT2' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Math.SQRT2' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,