Math.SQRT1_2

Resum

La propietat Math.SQRT1_2 representa la rel quadrada de 1/2, que equival aproximadament a 0.707:

Math.SQRT1_2=12=120.707\mathtt{\mi{Math.SQRT1_2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707

Property attributes of Math.SQRT1_2
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Degut a que SQRT1_2  éss una propietat estàtica de Math, sempre s'utilitza com a Math.SQRT1_2 en comptes de com a la propietat d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.SQRT1_2

La següent funció retorna 1 dividit per la rel quadrada de 2:

function getRoot1_2() {
  return Math.SQRT1_2;
}

getRoot1_2(); // 0.7071067811865476

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat aJavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.SQRT1_2' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Math.SQRT1_2' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,