MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Math.LOG10E

Resum

La propietat Math.LOG10E representa el logaritme en base 10 de e, el valor del qual és aproximadament 0.434:

Math.LOG10E=log10(e)0.434\mathtt{\mi{Math.LOG10E}} = \log_10(e) \approx 0.434

Property attributes of Math.LOG10E
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Degut a que LOG10E és una propietat estàtica de l'objecte Math, sempre s'obté el seu valor mitjançant Math.LOG10E en comptes d'accedir a la propietat d'un objecte instanciat de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.LOG10E

La funció següent retorna el logaritme en base 10 de e:

function getLog10e() {
  return Math.LOG10E;
}

getLog10e(); // 0.4342944819032518

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.LOG10E' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Math.LOG10E' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,