MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/a3e7b5301fea

Math.LN2

Resum

La propietat Math.LN2 representa el logaritme natural de 2, aproximadament 0.693:

Math.LN2=ln(2)0.693\mathtt{\mi{Math.LN2}} = \ln(2) \approx 0.693

Property attributes of Math.LN2
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Degut a que LN2 és una propietat estàtica de Math, sempre s'accedeix a aquesta mitjançant el codi Math.LN2 en comptes d'accedir a la propietat d'un objecte de Math ja creat (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.LN2

La següent funció retorna el logaritme natural de 2:

function getNatLog2() {
  return Math.LN2;
}

getNatLog2(); // 0.6931471805599453

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.LN2' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Math.LN2' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,