Math.LN10

Resum

La propietat Math.LN10 representa el logaritme natural de 10, aproximadament 2.302:

Math.LN10=ln(10)2.302\mathtt{\mi{Math.LN10}} = \ln(10) \approx 2.302

Property attributes of Math.LN10
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Degut a que LN10 és una propietat estàtica de Math, aquesta sempre s'accedeix mitjançant el codi Math.LN10, en comptes de com una propietat d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.LN10

La funció següent retorna el logaritme natural de 10:

function getNatLog10() {
  return Math.LN10;
}

getNatLog10(); // 2.302585092994046

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.LN10' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Math.LN10' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característiques Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característiques Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,