MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Resum

La propietat Math.E representa la base dels logaritmes naturals, e, el seu valor aproximat és de 2.718.

Math.E=e2.718\mathtt{\mi{Math.E}} = e \approx 2.718

Property attributes of Math.E
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Com que E és una propietat estàtica de Math, sempre s'utilitza com Math.E en comptes de com una propietat d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Exemple: Utilitzar Math.E

La funció que trobareu a continuació retorna e:

function getNapier() {
  return Math.E;
}

getNapier(); // 2.718281828459045

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.E' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.E' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: txatoman, teoli, enTropy
 Last updated by: txatoman,