MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Map.prototype.size

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

La propietat d'accés size retorna el número d'elements en un objecte Map.

Descripció

El valor de size és un nombre sencer que representa quantes entrades té l'objecte Map. Una funció d'accés establerta per size és undefined; aquesta propietat no es pot canviar.

Exemples

Utilitzar size

var myMap = new Map();
myMap.set("a", "alpha");
myMap.set("b", "beta");
myMap.set("g", "gamma");

myMap.size // 3

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.size' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 38 19 (19) 11 25 7.1
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support Not supported 38 19.0 (19) Not supported Not supported 8

Notes específiques de Gecko

  • A partir de Gecko 13 (Firefox 13 / Thunderbird 13 / SeaMonkey 2.10) fins Gecko 18 (Firefox 18 / Thunderbird 18 / SeaMonkey 2.15 / Firefox OS 1.0.1 / Firefox OS 1.1) la propietat size era implementada com un mètode Map.prototype.size(), aquesta s'ha canviat a una propietat en versions posteriors conforme l'especificació d'ECMAScript 6 (errada 807001).

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,