Map.prototype.set()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

El mètode set() afegeig un nou element amb la clau i el valor especificats a un objecte de tipus Map.

Sintaxi

myMap.set(clau, valor);

Paràmetres

clau
Obligatori. La clau de l'element a afegir a l'objecte Map.
valor
Obligatori. El valor de l'element a afegir a l'objecte Map.

Valor retornat

L'objecte Map.

Exemples

Utilitzar el mètode set

var myMap = new Map();

// Afegim nous elements al mapa
myMap.set("bar", "foo");
myMap.set(1, "foobar");

// Actualitzem un element amb una clau ja existent al mapa
myMap.set("bar", "fuuu");

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.set' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 13.0 (13.0) 11 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported 38 13.0 (13.0) Not supported Not supported 8

Notes sobre compatibilitat

  • Abans del Firefox 33 (Firefox 33 / Thunderbird 33 / SeaMonkey 2.30), Map.prototype.set retornava undefined i en conseqüència no permitia la crida encadenada. Aquest problema va ser solucionat (errada 1031632). Aquest comportament també es pot observar al Chrome/v8 (problema).

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,