MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Resum

La propietat global Infinity és un valor numèric que representa l'infinit.

Property attributes of Infinity
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Sintaxi

Infinity 

Descripció

Infinity és una propietat de l'objecte global, és a dir, és una variable dins l'àmbit global.

El valor inical de Infinity és Number.POSITIVE_INFINITY. El valor Infinity (infinit positiu) és major que qualsevol altre nombre. Aquest valor es comporta matemàticament com l'infinit; per exemple, qualsevol nombre positiu multiplicat per Infinity dóna com a resultat Infinity, qualsevol valor dividit per Infinity dóna 0.

Tal i com la especificació ECMAScript 5 defineix, Infinity no pot ser sobreescrit (implementat a JavaScript 1.8.5  / Firefox 4).

Especificacions

Especificacions Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Infinity' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Infinity' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, Sheppy, enTropy
 Last updated by: teoli,