Error.prototype.toString()

Resum

El mètode toString() retorna un string que representa l'error especificat per l'objecte Error.

Sintaxi

e.toString()

Descripció

L'objecte Error sobreescriu el mètode Object.prototype.toString() heretat per tots els objectes. La seva semàntica és la següent (suposant que Object i String tenen els seus valors originals):

Error.prototype.toString = function() {
 'use strict';

 var obj = Object(this);
 if (obj !== this) {
  throw new TypeError();
 }

 var name = this.name;
 name = (name === undefined) ? 'Error' : String(name);

 var msg = this.message;
 msg = (msg === undefined) ? '' : String(msg);

 if (name === '') {
  return msg;
 }
 if (msg === '') {
  return name;
 }

 return name + ': ' + msg;
};

Exemples

var e = new Error('fatal error');
print(e.toString()); // 'Error: fatal error'

e.name = undefined;
print(e.toString()); // 'Error: fatal error'

e.name = '';
print(e.toString()); // 'fatal error'

e.message = undefined;
print(e.toString()); // 'Error'

e.name = 'hello';
print(e.toString()); // 'hello'

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Error.prototype.toString' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Error.prototype.toString' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,