Error.prototype.name

Resum

La propietat name representa un nom per al tipus de error. El valor que rep inicialment aquesta propietat és "Error".

Descripció

Per defecte, les instàncies de Error reben el nom "Error". El mètode Error.prototype.toString() utilitza la propietat name combinada amb la propietat message per a crear una representació de l'error.

Exemples

Exemple: Llençar un error personalitzat

var e = new Error('Entrada no vàlida'); // e.name is 'Error'

e.name = 'ParseError';
throw e;
// e.toString() would return 'ParseError: Entrada no vàlida'

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també