MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Error.prototype.name

Resum

La propietat name representa un nom per al tipus de error. El valor que rep inicialment aquesta propietat és "Error".

Descripció

Per defecte, les instàncies de Error reben el nom "Error". El mètode Error.prototype.toString() utilitza la propietat name combinada amb la propietat message per a crear una representació de l'error.

Exemples

Exemple: Llençar un error personalitzat

var e = new Error('Entrada no vàlida'); // e.name is 'Error'

e.name = 'ParseError';
throw e;
// e.toString() would return 'ParseError: Entrada no vàlida'

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Error.prototype.name' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Error.prototype.name' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,