MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

El mètode valueOf() retorna el valor primitiu d'un objecte de tipus Date.

Sintaxi

dateObj.valueOf()

Paràmetres

Cap.

Descripció

El mètode valueOf() retorna el valor primitiu d'un objecte de tipus Date en forma de nombre, el nombre de milisegons des de la mitjanit de l'ú de gener de 1970 UTC.

Aquest mètode és funcionalment equivalent al mètode Date.prototype.getTime().

Aquest mètode és tot sovint emprat internament per JavaScript i no explícitament en codi.

Exemples

Utilitzar valueOf()

var x = new Date(56, 6, 17);
var myVar = x.valueOf();      // assigna -424713600000 a myVar

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.valueOf' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.valueOf' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,