Date.prototype.setUTCSeconds()

El mètode setUTCSeconds() assigna els segons a la data especificada, segons el temps universal.

Sintaxi

objecteData.setUTCSeconds(segons[, milisegons])

Paràmetres

segons
Un nombre sencer entre 0 i 59 que representa els segons.
milisegons
Opcional. Un nombre sencer entre 0 i 999 que representa els milisegons.

Descripció

Si no s'especifica el paràmetre milisegons s'utilitza el valor retornat pel mètode getUTCMilliseconds().

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode setUTCSeconds() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 100 com a segons, els minuts seran incrementats en 1 (minuts + 1), i s'emprarà 40 com a segons.

Exemples

Utilitzar setUTCSeconds()

var elGranDia = new Date();
elGranDia.setUTCSeconds(20);

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setUTCSeconds' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setUTCSeconds' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també