MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

El mètode setUTCMonth() assigna el mes per a la data especificada segons el temps universal.

Sintaxi

objecteData.setUTCMonth(mes[, dia])

Paràmetres

mes
Un nombre sencer entre 0 i 11 que representa els mesos des de gener fins a desembre
dia
Opcional. Un nombre sencer entre 1 i 31 que representa el dia del mes.

Descripció

Si no s'especifica el paràmetre dia s'utilitza el valor retornat pel mètode.getUTCDate().

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode setUTCMonth() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 15 com a mes, l'any serà incrementat en 1 (any + 1), i s'emprarà 3 com a mes.

Exemples

Utilitzar setUTCMonth()

var elGranDia = new Date();
elGranDia.setUTCMonth(11);

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setUTCMonth' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setUTCMonth' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,