Date.prototype.setUTCMinutes()

El mètode setUTCMinutes() assigna els minuts per a la data especificada, segons l'hora local.

Sintaxi

objecteData.setUTCMinutes(minuts[, segons[, milisegons]])

Paràmetres

minuts
Un nombre sencer entre 0 i 59, que representa els minuts.
segons
Oppcional. Un nombre sencer entre 0 i 59 que representa els segons. Si s'especifica segons també s'ha d'expecificar minuts.
milisegons
Opcional. Un nombre sencer entre 0 i 999 que representa els milisegons. Si s'especifica milisegons també s'han d'especificar minuts i segons.

Descripció

Si no s'especifica els paràmetres segons o milisegons s'utilitza el valor retornat pels mètodes getUTCSeconds() i getUTCMilliseconds().

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode setUTCMinutes() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 100 com a segons, els minuts seran incrementats en 1 (minuts + 1), i s'emprarà 40 com a segons.

Exemples

Utilitzar setUTCMinutes()

var elGranDia = new Date();
elGranDia.setUTCMinutes(43);

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setUTCMinutes' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setUTCMinutes' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,