MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

El mètode setUTCMilliseconds() assigna els milisegons a la data sepecificada d'acord l'hora local.

Sintaxi

objecteData.setUTCMilliseconds(milisegons)

Paràmetres

milisegons
Un nombre sencer entre 0 i 999 que representa els milisegons.

Descripció

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode setUTCMilliseconds() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 1100 com a milisegons, els segons seran incrementats en 1 (segons + 1), i s'emprarà 100 com a milisegons.

Exemples

Utilitzar setUTCMilliseconds()

var elGranDia = new Date();
elGranDia.setUTCMilliseconds(500);

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setUTCMilliseconds' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setUTCMilliseconds' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,