Date.prototype.setMilliseconds()

El mètode setMilliseconds() assigna els milisegons per a una data especificada d'acord a l'hora local.

Sintaxi

objecteData.setMilliseconds(milisegons)

Paràmetres

milisegons
Un nombre sencer entre 0 i 999 que representa els milisegons.

Descripció

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode setMilliseconds() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 1005 com a milisegons, els segonsseran incrementats en 1 (segons + 1), i s'emprarà 5 com a milisegons.

Exemples

Utilitzar setMilliseconds()

var elGranDia= new Date();
elGranDia.setMilliseconds(100);

Especificacions

Especificació Estat Comenataris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setMilliseconds' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setMilliseconds' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també