Date.prototype.getUTCSeconds()

Resum

El mètode getUTCSeconds() retorna els segons a la data especificada, segons l'hora universal.

Sintaxi

dateObj.getUTCSeconds()

Paràmetres

Cap.

Retorna

El valor retornat per getUTCSeconds() és un nombre sencer entre 0 i 59.

Exemples

Exemple: Utilitzar getUTCSeconds()

L'exemple següent assigna la porció de segons del temps actual a la variable segons.

var avui = new Date();
var segons = avui.getUTCSeconds();

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCSeconds' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCSeconds' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,