MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

El mètode getUTCMinutes() retorna els minuts de la data especificada en temps universal.

Sintaxi

objecteData.getUTCMinutes()

Paràmetres

Cap.

Valor a retornar

El valor retornat per getUTCMinutes() és un nombre sencer entre 0 i 59.

Exemples

Utilitzar getUTCMinutes()

L'exemple següent assigna la part de minuts del temps actual a la variable minuts.

var avui = new Date();
var minuts = avui.getUTCMinutes();

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCMinutes' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCMinutes' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,