MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Date.prototype.getUTCHours()

Resum

El mètode getUTCHours() retorna les hores especificades a la data, d'acord l'hora universal.

Sintaxi

dateObj.getUTCHours()

Paràmetres

Cap.

Retorn

El valor retornat per getUTCHours() és un nombre sencer entre 0 i 23.

Exemples

Exemple: Utilitzar getUTCHours()

L'exemple següent assigna la part de les hores de la data actual a la variable hora.

var avui = new Date();
var hora = avui.getUTCHours();

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCHours' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCHours' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,