Date.prototype.getMilliseconds()

Resum

El mètode getMilliseconds() retorna els milisegons de la data especificada d'acord a l'hora local.

Sintaxi

dateObj.getMilliseconds()

Paràmetres

Cap.

Retorna

El valor retornat per getMilliseconds() és un nombre entre 0 i 999.

Exemples

Exemple: Utilitzar getMilliseconds()

L'exemple següent assigna la part de milisegons de l'hora actual a la variable milisegons:

var avui = new Date();
var milisegonds = avui.getMilliseconds();

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getMilliseconds' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getMilliseconds' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,