MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Date.prototype.getHours()

Resum

El mètode getHours() retorna l'hora per a la data especificada, en temps local.

Sintaxi

dateObj.getHours()

Paràmetres

Cap.

Retorna

El valor retornat per getHours() és un nombre sencer entre 0 i 23.

Exemples

Exemple: Utilitzar getHours()

La segona sentència que trobareu a continuació assigna el valor 23 a la variable hora, basant-se en l'objecte Date nadal95.

var nadal95 = new Date('December 25, 1995 23:15:30');
var hora = nadal95.getHours();

console.log(hora); // 23

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getHours' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getHours' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,