Date.prototype.getFullYear()

Resum

El mètode getFullYear() retorna l'any de la data especificada, en temps local.

Utilitzeu aquest mètode en comptes de getYear().

Sintaxi

dateObj.getFullYear()

Paràmetres

Cap.

Retorna

El valor retornat per getFullYear() és un nombre absolut. Per a dates entre els anys 1000 i 9999, getFullYear() retorna un nombre de 4 dígits (1995, per exemple). Utilitzeu aquesta funció per a assegurar-vos d'obtindre un any compatible amb l'efecte 2000.

Exemples

Exemple: Utilitzar getFullYear()

L'exemple següent assigna el valor de 4 dígits de l'any actual a la variable any.

var avui = new Date();
var any = avui.getFullYear();

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getFullYear' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getFullYear' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,