MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

El mètode getDate() retorna el dia del mes per a la data especificada segons l'hora local.

Sintaxi

objecteData.getDate()

Paràmetres

Cap.

Valor retornat

El valor retornat per getDate() és un nombre sencer entre 1 i 31.

Exemples

Utilitzar getDate()

La segona sentència de l'exemple de sota assigna el valor 25 a la variable dia, basant-se en el valor de l'objecte Date nadal95.

var nadal95 = new Date('December 25, 1995 23:15:30');
var dia = nadal95.getDate();

console.log(dia); // 25

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getDate' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getDate' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.1.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,