MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Boolean.prototype.valueOf()

Resum

El mètode valueOf() retorna el valor primitiu d'un objecte Boolean.

Sintaxi

bool.valueOf()

Paràmetres

Cap.

Descripció

El mètode valueOf pertanyent a Boolean retorna el valor primitiu d'un objecte o literal Boolean com a tipus de dada Boolean.

Aquest mètode normalment és utilitzat internament per JavaScript i no explícitament als scripts.

Exemples

Exemple: Utilitzar valueOf

x = new Boolean();
myVar = x.valueOf(); // assigna false a myVar

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Boolean.prototype.valueOf' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Boolean.prototype.valueOf' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,