MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Boolean.prototype.toString()

Resum

El mètode toString() retorna una cadena de caràcters que representa l'objecte Boolean.

Sintaxi

bool.toString()

Paràmetres

Cap.

Descripció

L'objecte Boolean sobreescriu el mètode toString de l'objecte Object; no hereta Object.prototype.toString(). Per a objectes de tipus Boolean, el mètode toString retorna una cadena de caràcters que representa l'objecte.

JavaScript crida el mètode toString de manera automàtica quan aquest ha de ser representat mitjançant text o bé quan un Boolean és referenciat en una concatenació de cadenes de caràcters.

Per a objectes i valors de tipus Boolean, el mètode toString incorporat retorna la cadena de caràcters "true" o bé "false", depenent del valor de l'objecte booleà.

Exemples

Exemple: Utilitzar toString

Al codi següent flag.toString() retorna "true":

var flag = new Boolean(true);
var myVar = flag.toString();

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Implementat a JavaScript 1.1 Standard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Boolean.prototype.toString' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Boolean.prototype.toString' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,