MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Resum

La propietat Boolean.prototype representa el prototipus pel constructor Boolean.

Property attributes of Boolean.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Les instàncies de Boolean hereten de Boolean.prototype. Es pot emprar l'objecte prototipus del constructor per a afegir noves propietats o mètodes a totes les instàncies de Boolean.

Propietats

Boolean.prototype.constructor
Retorna la funció que ha creat la instància del prototipus. Aquesta funció és Boolean per defecte.
Properties inherited from Object:

Mètodes

Boolean.prototype.toSource()
Retorna una cadena de caràcters que conté el codi fond de l'objecte Boolean; aquesta pot utilitzar-se per a crear un objecte equivalent. Sobreescriu el mètode Object.prototype.toSource().
Boolean.prototype.toString()
Retorna una cadena de caràcters que valdrà o bé "true" o bé "false", depenent del valor que l'objecte representi. Sobreescriu el mètode Object.prototype.toString().
Boolean.prototype.valueOf()
Retorna el valor primitiu de l'objecte Boolean. Sobreescriu el mètode Object.prototype.valueOf().

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Boolean.prototype' in that specification.
Standard  
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Boolean.prototype' in that specification.
Release Candidate  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,