MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Array.prototype.reverse()

El mètode reverse() inverteix un array. El primer element de l'array es converteix en l'últim element i l'últim element de l'array passa a ésser el primer.

Sintaxi

arr.reverse()

Paràmetres

Cap.

Descripció

El mètode reverse method transposa els elements de l'objecte array cridat en un lloc, mutant l'array, i retorna una referència de l'array.

Exemples

Revertir els elements d'un array

L'exemple següent crea un array myArray, que conté tres elements, després inverteix l'array.

var myArray = ['one', 'two', 'three'];
myArray.reverse(); 

console.log(myArray) // ['three', 'two', 'one']

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reverse' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,