MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Array.of()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

El mètode Array.of() crea una nova instància Array amb un nombre variable d'arguments, sense tenir en compte el nombre o el tipus d'arguments.

La diferència entre Array.of() i el constructor Array es troba en el maneig dels arguments sencers: Array.of(42) crea un array amb un sol element, 42, mentre que Array(42) crea un array amb 42 elements, Cadascun dels quals és undefined.

Sintaxi

Array.of(element0[, element1[, ...[, elementN]]])

Paràmetres

elementN
Elements a partir dels quals es crea l'array.

Descripció

Aquesta funció forma part del ECMAScript 6 estàndard. Per més informació vegeu proposta de l'Array.of i Array.from i Array.of polyfill.

Exemples

Array.of(1);         // [1]
Array.of(1, 2, 3);   // [1, 2, 3]
Array.of(undefined); // [undefined]

Polyfill

Executar el codi següent abans que cap altre codi crearà Array.of() en cas que no es trobi disponible de forma nativa.

if (!Array.of) {
  Array.of = function() {
    return Array.prototype.slice.call(arguments);
  };
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.of' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 45 25 (25) Not supported Not supported Not supported
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported 39 25.0 (25) Not supported Not supported Not supported

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,