On 2015-05-26 at 09:00 PST, MDN search will be unavailable for 5-10 minutes for system maintenance.

mozilla
Your Search Results

  Glossari de JavaScript

  This article is in need of an editorial review.

  Aquesta part de la secció de JavaScript a l'MDN serveix com a glossari de informació sobre el llenguatge JavaScript. Podeu llegir més sobre aquest glossari.

  Objectes Globals

  Aquest capítol documenta tots els objectes standard de JavaScript, així com els seus mètodes i propietats.

  Propietats de valor

  Propietats globals que retornen un valor simple.

  Funcions globals

  Funcions globals que retornen el resultat d'una rutina específica.

  Objectes fonamentals

  Objectes generals del llenguatge, funcions i errors.

  Nombres i dates

  Objectes que emmagatzemen nombres, dades i càlculs matemàtics.

  Processament de text

  Objectes per manipular text.

  Col·leccions indexades

  Col·leccions ordenades per un índex. Objectes de tipus array.

  Diccionaris (mapes)

  Col·leccions d'objectes de tipus diccionari (també coneguts com a mapes o col·leccions d'entrades clau-valor). Els elements són iterables per ordre d'inserció.

  Dades estructurades

  Buffers de dades i JavaScript Object Notation.

  Objectes d'abstracció de control

  Reflexió

  Internacionalització

  Adicions al nucli de ECMAScript per a funcionalitats sensibles a l'idioma.

  Objectes no-standard

  Altres

  Sentències

  Aquest capítol documenta totes les sentències i declaracions disponibles a JavaScript.

  Expressions i operadors

  Aquest capítol documenta totes les expressions i els operadors soportats per JavaScript.

  Funcions

  Aquest capítol documenta com treballar amb funcions de JavaScript.

  Pàgines de glossari adicionals

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: enTropy, JordiGuilleumes, teoli
  Last updated by: enTropy,