String.prototype.normalize()

El mètode normalize() retorna la Forma Normalitzada en Unicode d'un string donat (si el valor passat no és un string, es convertirà a string primer).

Sintaxi

str.normalize([forma])

Paràmetres

forma
Una de les opcions "NFC", "NFD", "NFKC", o "NFKD", que determina quina Forma de Normalització Unicode es farà anar. Si s'omet o es passa undefined com a paràmetre, s'utilitzarà "NFC" per defecte.
  • NFC — Normalization Form Canonical Composition.
  • NFD — Normalization Form Canonical Decomposition.
  • NFKC — Normalization Form Compatibility Composition.
  • NFKD — Normalization Form Compatibility Decomposition.

Errors llençats

RangeError
Es llença un RangeError si forma no és un dels valors especificats adalt.

Descripció

El mètode normalize() retorna la Forma Normalitzada Unicode d'un string. No afecta el propi valor del string passat sino que en retorna un de nou.

Exemples

Utilitzar normalize()

// String inicial

// U+1E9B: LLETRA S PETITA DEL LLATÍ AMB UN PUNT A SOBRE
// U+0323: COMBINACIÓ AMB EL PUNT A SOTA
var str = '\u1E9B\u0323';


// Canonically-composed form (NFC)

// U+1E9B: LLETRA S PETITA DEL LLATÍ AMB UN PUNT A SOBRE
// U+0323: COMBINACIÓ AMB EL PUNT A SOTA
str.normalize('NFC'); // '\u1E9B\u0323'
str.normalize();      // el mateix que a sobre


// Canonically-decomposed form (NFD)

// U+017F: LLETRA S PETITA DEL LLATÍ AMB UN PUNT A SOBRE
// U+0323: COMBINACIÓ AMB EL PUNT A SOTA
// U+0307: COMBINACIÓ AMB EL PUNT A SOBRE
str.normalize('NFD'); // '\u017F\u0323\u0307'


// Compatibly-composed (NFKC)

// U+1E69: LLETRA S PETITA DEL LLATÍ AMB UN PUNT A SOBRE
str.normalize('NFKC'); // '\u1E69'


// Compatibly-decomposed (NFKD)

// U+0073: LLETRA S PETITA DEL LLATÍ
// U+0323: COMBINACIÓ AMB EL PUNT A SOTA
// U+0307: COMBINACIÓ AMB EL PUNT A SOBRE
str.normalize('NFKD'); // '\u0073\u0323\u0307'

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.normalize' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 34 31 (31) 11 (Yes) No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 34 No support No support No support No support

Vegeu també