String.prototype.concat()

El mètode concat() combina el text de dos o més strings i retorna un nou string.

Sintaxi

str.concat(string2, string3[, ..., stringN])

Paràmetres

string2...stringN
Strings que seran concatenats a aquest string.

Descripció

La funció concat() combina el text d'un o més strings i retorna un nou string. Canvis al text d'un string no afecten l'altre string.

Exemples

Utilitzar concat()

L'exemple següent combina strings en un nou string.

var hola = 'Hola, ';
console.log(hola.concat('Kevin', ' tingueu un bon dia.'));

/* Hola, Kevin tingueu un bon dia. */

Rendiment

Es recomana altament utilitzar els operadors d'assignació (en-US) (+, +=) en comptes del mètode concat(). Vegeu aquest test de rendiment.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.concat' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.concat' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també