Number.MIN_VALUE

Resum

La propietat Number.MIN_VALUE representa el valor numèric positiu més petit representable en JavaScript.

Property attributes of Number.MIN_VALUE
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

La propietat MIN_VALUE és el nombre més proper a 0, però no és el nombre més negatiu que es pot representar en JavaScript.

MIN_VALUE té un valor aproximat de 5e-324. Els valors més petits que MIN_VALUE ("underflow values") són convertits a 0.

Ja que MIN_VALUE és una propietat estàtica de Number, sempre s'usa com a Number.MIN_VALUE, i no com una propietat de l'objecte Number que heu creat.

Exemples

Exemple: Fer servir MIN_VALUE

El codi següent divideix dos valors numèrics. Si el valor és més gran o igual a MIN_VALUE, la funció func1 és crida; del contrari, es crida la funció func2.

if (num1 / num2 >= Number.MIN_VALUE) {
  func1();
} else {
  func2();
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
1a edició de ECMAScript. Estàndard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.MIN_VALUE' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.MIN_VALUE' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característca Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també