Number.MAX_VALUE

Resum

La propietat Number.MAX_VALUE representa el valor numèric màxim representable en JavaScript.

Property attributes of Number.MAX_VALUE
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

La propietat MAX_VALUE té un valor aproximadament de 1.79E+308. Els valors més grans que MAX_VALUE són representats com a "Infinity".

Ja que MAX_VALUE és una propietat estàtica de Number, sempre es fa servir com a Number.MAX_VALUE, en comptes d'una propietat de l'objecte Number que s'ha creat.

Exemples

Exemple: Fer servir MAX_VALUE

El codi següent multiplica dos valors numèrics. Si el resultat és menor o igual a  MAX_VALUE, es crida la funció func1; del contrari, es crida la funció func2.

if (num1 * num2 <= Number.MAX_VALUE) {
  func1();
} else {
  func2();
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
1a edició de ECMAScript. Estàndard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.MAX_VALUE' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.MAX_VALUE' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Supor bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també