NaN

Resum

La propietat global NaN és un valor que representa Not-A-Number.

Property attributes of NaN
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Sintaxi

NaN

Descripció

NaN és una propietat de l'objecte global.

El valor inicial de NaN és Not-A-Number — el mateix que el valor de Number.NaN. En navegadors moderns NaN és una propietat no configurable que no pot ser escrita. En cas contrari es recomana no sobreescriure el seu valor.

L'ús directe de NaN és poc freqüent. Apareix tot sovint però com va valor retornat quan una funció matemàtica falla (Math.sqrt(-1)) o quan s'intenta convertir una cadena de text a nombre sense èxit (parseInt("blabla")).

Comparant NaN

L'operador d'igualtat (== i ===) no pot ésser emprat per comparar un resultat amb NaN. Es fa necessari l'ús de Number.isNaN() o bé isNaN() (en-US).

NaN === NaN;        // false
Number.NaN === NaN; // false
isNaN(NaN);         // true
isNaN(Number.NaN);  // true

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'NaN' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'NaN' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també