Math.hypot()

La funció Math.hypot() retorna la rel quadrada de la suma dels quadrats dels seus arguments, és a dir:

Math.hypot(v1,v2,,vn)=i=1nvi2=v12+v22++vn2\mathtt{\operatorname{Math.hypot}(v_1, v_2, \dots, v_n)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}

Sintaxi

Math.hypot([valor1[, valor2[, ...]]])

Paràmetres

valor1, valor2, ...
Nombres.

Descripció

Com que que hypot() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.hypot(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Si no es passa cap argument, el resultat és +0.

Si al menys un dels arguments no pot ser convertit a nombre el resultat és NaN.

Quan se li passa només un argument, Math.hypot() retorna el mateix valor que retornaria Math.abs().

Exemples

Utilitzar Math.hypot()

Math.hypot(3, 4);    // 5
Math.hypot(3, 4, 5);   // 7.0710678118654755
Math.hypot();      // 0
Math.hypot(NaN);     // NaN
Math.hypot(3, 4, 'foo'); // NaN, +'foo' => NaN
Math.hypot(3, 4, '5');  // 7.0710678118654755, +'5' => 5
Math.hypot(-3);     // 3, el mateix que Math.abs(-3)

Polyfill

Aquest mètode pot emular-se mitjançant la funció següent:

Math.hypot = Math.hypot || function() {
 var y = 0;
 var length = arguments.length;

 for (var i = 0; i < length; i++) {
  if (arguments[i] === Infinity || arguments[i] === -Infinity) {
   return Infinity;
  }
  y += arguments[i] * arguments[i];
 }
 return Math.sqrt(y);
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.hypot' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 27 (27) No support 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 27.0 (27) No support No support 8

Vegeu també