Math.expm1()

La funció Math.expm1() retorna ex - 1, on x és l'argument i e és la base dels logaritmes naturals.

Sintaxi

Math.expm1(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Com que expm1() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.expm1() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.expm1()

Math.expm1(-1); // -0.6321205588285577
Math.expm1(0);  // 0
Math.expm1(1);  // 1.718281828459045

Polyfill

Aquesta funció pot ser emulada amb l'ajuda de la funció Math.exp():

Math.expm1 = Math.expm1 || function(x) {
  return Math.exp(x) - 1;
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.expm1' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) No support 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 25.0 (25) No support No support 8

Vegeu també