Math.clz32()

La funci贸 Math.clz32() retorna el nombre de zeros a l'esquerra que apareixen en una representaci贸 bin脿ria de 32 bits per a un nombre.

Sintaxi

Math.clz32(x)

Par脿metres

x
Un nombre.

Descripci贸

"clz32" 茅s una abreviaci贸 de CountLeadingZeroes32.

Si x no 茅s un nombre, primer es convertir脿 a un nombre, i despr茅s es convertir脿 a un nombre sencer de 32 bits sense signe.

Si el nombre sencer sense signe de 32 bits 茅s 0, la funci贸 retornar脿 32 ja que tots els bits s贸n 0.

Aquesta funci贸 茅s particulament 煤til per a sistemes que compilin en JavaScript, com ara Emscripten.

Exemples

Utilitzar Math.clz32()

Math.clz32(1);        // 31
Math.clz32(1000);       // 22
Math.clz32();         // 32

[NaN, Infinity, -Infinity, 0, -0, null, undefined, 'foo', {}, []].filter(
function(n) {
 return Math.clz32(n) !== 32
});              // []

Math.clz32(true);       // 31
Math.clz32(3.5);       // 30

Polyfill

Aquesta funci贸 polyfill utilitza Math.imul.

Math.clz32 = Math.clz32 || (function () {
 'use strict';

 var table = [
  32, 31, 0, 16, 0, 30, 3, 0, 15, 0, 0, 0, 29, 10, 2, 0,
   0, 0, 12, 14, 21, 0, 19, 0, 0, 28, 0, 25, 0, 9, 1, 0,
  17, 0, 4,  , 0, 0, 11, 0, 13, 22, 20, 0, 26, 0, 0, 18,
   5, 0, 0, 23, 0, 27, 0, 6, 0, 24, 7, 0, 8, 0, 0, 0]

 // Adaptat d'un algorisme trobat a Hacker's Delight, p脿gina 103.
 return function (x) {
  // Tingueu en compte que les variables no tenen perqu猫 ser les mateixes.

  // 1. On n = ToUint32(x).
  var v = Number(x) >>> 0

  // 2. On p 茅s el nombre de zeros a l'esquerra en la representaci贸 bin脿ria de 32 bits de n.
  v |= v >>> 1
  v |= v >>> 2
  v |= v >>> 4
  v |= v >>> 8
  v |= v >>> 16
  v = table[Math.imul(v, 0x06EB14F9) >>> 26]

  // Retorna p.
  return v
 }
})();

Especificacions

Especificaci贸 Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.clz32' in that specification.
Standard Definici贸 inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Caracter铆stica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport b脿sic 38 31 (31) No support 25 No support
Caracter铆stica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b脿sic No support No support 31.0 (31) No support No support No support

Vegeu tamb茅