Math.cbrt()

La funció Math.cbrt() retorna la rel cúbica d'un nombre, és a dir

Math.cbrt(x)=x3=la únicaytal quey3=x\mathtt{Math.cbrt(x)} = \sqrt[3]{x} = \text{the unique} \; y \; \text{such that} \; y^3 = x

Sintaxi

Math.cbrt(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Degut a que cbrt() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.cbrt(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.cbrt()

Math.cbrt(-1); // -1
Math.cbrt(0);  // 0
Math.cbrt(1);  // 1

Math.cbrt(2);  // 1.2599210498948734

Polyfill

Per a tot x0x \geq 0, tenim que x3=x1/3\sqrt[3]{x} = x^{1/3} , podem llavors emular aquest comportament amb la funció següent:

Math.cbrt = Math.cbrt || function(x) {
  var y = Math.pow(Math.abs(x), 1/3);
  return x < 0 ? -y : y;
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.cbrt' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) No support 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 25.0 (25) No support No support 8

Vegeu també