Math.atanh()

La funció Math.atanh() retorna l'arctangent hiperbòlica d'un nombre, és a dir

x(-1,1),Math.atanh(x)=arctanh(x)= l'única ytal quetanh(y)=x\forall x \in \left( -1, 1 \right), \mathtt{\operatorname{Math.atanh}(x)} = \operatorname{arctanh}(x) = \text{ the unique } \; y \; \text{such that} \; \tanh(y) = x

Sintaxi

Math.atanh(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Com que que atanh() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.atanh(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.atanh()

Math.atanh(-2); // NaN
Math.atanh(-1); // -Infinity
Math.atanh(0);  // 0
Math.atanh(0.5); // 0.5493061443340548
Math.atanh(1);  // Infinity
Math.atanh(2);  // NaN

Es retorna NaN per a valors més grans que 1 o més petits que -1.

Polyfill

Per a |x|<1\left|x\right| < 1, tenim que artanh(x)=12ln(1+x1-x)\operatorname {artanh} (x) = \frac{1}{2}\ln \left( \frac{1 + x}{1 - x} \right) , que podem emular amb la funció següent:

Math.atanh = Math.atanh || function(x) {
 return Math.log((1+x)/(1-x)) / 2;
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.atanh' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) No support 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 25.0 (25) No support No support 8

Vegeu també

 • Math.acosh() This is an experimental API that should not be used in production code.
 • Math.asinh() This is an experimental API that should not be used in production code.
 • Math.cosh() This is an experimental API that should not be used in production code.
 • Math.sinh() This is an experimental API that should not be used in production code.
 • Math.tanh() This is an experimental API that should not be used in production code.