Math.acosh()

La funció Math.acosh() retorna l'accosinus hiperbòlic d'un nombre, és a dir

x1,Math.acosh(x)=arcosh(x)= l'única y0tal quecosh(y)=x\forall x \geq 1, \mathtt{\operatorname{Math.acosh}(x)} = \operatorname{arcosh}(x) = \text{ the unique } \; y \geq 0 \; \text{such that} \; \cosh(y) = x

Sintaxi

Math.acosh(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Com que que acosh() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.acosh(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.acosh()

Math.acosh(-1); // NaN
Math.acosh(0);  // NaN
Math.acosh(0.5) // NaN
Math.acosh(1);  // 0
Math.acosh(2);  // 1.3169578969248166

Math.acosh() retorna NaN per a valors menors que 1.

Polyfill

Per a tot x1x \geq 1, tenim que arcosh(x)=ln(x+x2-1)\operatorname {arcosh} (x) = \ln \left(x + \sqrt{x^{2} - 1} \right) i, per tant, es pot emular mitjançant la funció següent:

Math.acosh = Math.acosh || function(x) {
  return Math.log(x + Math.sqrt(x * x - 1));
};

Especificacions

Especificacions Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.acosh' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) No support 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 25.0 (25) No support No support 8

Vegeu també

  • Math.asinh() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.atanh() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.cosh() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.sinh() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.tanh() This is an experimental API that should not be used in production code.