Date.prototype.toJSON()

El m猫tode toJSON() retorna una representaci贸 de tipus cadena de l'objecte Date.

Sintaxi

dateObj.toJSON()

Descripci贸

Les inst脿ncies Date referencien a un punt concret en el temps. La crida toJSON() retorna una cadena (usant toISOString()) en representaci贸 del valor de l'objecte Date. Generalment aquest m猫tode s'utilitza, per defecte, per serialitzar efica莽ment objectes Date durant la serialitzaci贸 JSON.

Exemples

Utilitzar toJSON()

var jsonDate = (new Date()).toJSON();
var backToDate = new Date(jsonDate);

console.log(jsonDate); //2015-10-26T07:46:36.611Z

Especificacions

Especificaci贸 Estat Comentaris
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toJSON' in that specification.
Standard Definici贸 inicial. Implementat en JavaScript 1.8.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toJSON' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Caracter铆stica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport b脿sic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Caracter铆stica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b脿sic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu tamb茅