Date.prototype.setUTCHours()

El mètode setUTCHours() assigna l'hora per a una data especificada d'acord al temps universal, i retorna el nombre de milisegons que han passat des de l'ú de gener de 1970 00:00:00 UTC fins al temps representat per l'instància Date actualitzada.

Sintaxi

objecteData.setUTCHours(hores[, minuts[, segons[, milisegons]]])

Paràmetres

hores
Un nombre sencer entre 0 i 23, que representa l'hora.
minuts
Opcional. Un nombre sencer entre 0 i 59 que representa els minuts.
segons
Oppcional. Un nombre sencer entre 0 i 59 que representa els segons. Si s'especifica segons també s'ha d'expecificar minuts.
milisegons
Opcional. Un nombre sencer entre 0 i 999 que representa els milisegons. Si s'especifica milisegons també s'han d'especificar minuts i segons.

Descripció

Si no s'especifica els paràmetres minuts, segons o milisegons s'utilitza el valor retornat pels mètodes getUTCMinutes(), getUTCSeconds(), i getUTCMilliseconds().

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode setUTCHours() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 100 com a segons, els minuts seran incrementats en 1 (minuts + 1), i s'emprarà 40 com a segons.

Exemples

Utilitzar setUTCHours()

var elGranDia = new Date();
elGranDia.setUTCHours(8);

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setUTCHours' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setUTCHours' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també