Date.prototype.setUTCDate()

El mètode setUTCDate() assigna el dia del mes per a una data especificada, en temps universal.

Sintaxi

objecteData.setUTCDate(dia)

Paràmetres

dia
Un nombre sencer de 1 a 31, que representa el dia del mes.

Descripció

If a parameter you specify is outside of the expected range, setUTCDate() attempts to update the date information in the Date object accordingly. For example, if you use 40 for dayValue, and the month stored in the Date object is June, the day will be changed to 10 and the month will be incremented to July.

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode setUTCDate() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 40 com a dia, i el mes especificat a l'objecte Date és juny, el dia es canviarà a 10 i el mes serà incrementat a juliol.

Exemples

Utilitzar setUTCDate()

var elGranDia = new Date();
elGranDia.setUTCDate(20);

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també