Date.prototype.setTime()

El mètode setTime() configura l'objecte Date amb un nombre que representa un temps en milisegons que han passat des de la mitjanit de l'ú de gener de 1970, en temps universal.

Sintaxi

objecteData.setTime(temps)

Paràmetres

temps
Un nombre sencer que representa el nombre de milisegons que han passat des de l'1 de gener de 1970 00:00:00 UTC.

Descripció

Utilitzeu el mètode setTime() per a assignar una data i hora a un objecte de tipus Date.

Exemples

Utilitzar setTime()

var elGranDia = new Date('July 1, 1999');
var elMateixGranDia = new Date();
elMateixGranDia.setTime(elGranDia.getTime());

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setTime' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setTime' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també