Date.prototype.setFullYear()

El mètode setFullYear() assigna l'any sencerr per a la data especificada, d'acord a l'hora local. Retorna una nova marca de temps.

Sintaxi

objecteData.setFullYear(any[, mes[, dia]])

Paràmetres

any
Un nombre sencer que representa el valor numèric de l'any, per exemple, 1995.
mes
Un nombre sencer entre 0 i 11 que representa el mes.
dia
Opcional. Un nombre sencer entre 1 i 31 que representa el dia del mes.

Valor retornat

Una nova marca de temps amb el valor de l'objecte actual.

Descripció

Si no s'especifica el paràmetre dia s'utilitza el valor retornat pels mètodes getMonth() i getDate().

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode UTC() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 15 com a mes, l'any serà incrementat en 1 (any + 1), i s'emprarà 3 com a mes.

Exemples

Utilitzar setFullYear()

var elGranDia = new Date();
elGranDia.setFullYear(1997);

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definici√≥ inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setFullYear' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setFullYear' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també