Date.prototype.getTimezoneOffset()

Resum

El mètode getTimezoneOffset() retorna la desviació de la zona horària a l'hora UTC, en minuts, per a la localizació en ús.

Sintaxi

dateObj.getTimezoneOffset()

Paràmetres

Cap.

Retorn

La desviació de la zona horària és la diferència, en minuts, entre UTC i l'hora local. Això comporta que la desviació serà positiva si l'hora local està per darrere de la UTC i negativa si està endevant. Per exemple, si la vostra zona horària és UTC+10 (Australian Eastern Standard Time), el mètode retornarà -600. L'horari d'estalvi d'energia (d'estiu) fa que aquest valor no sigui una constant, per a qualsevol localització.

Exemples

Exemple: Utilitzar getTimezoneOffset()

var x = new Date();
var currentTimeZoneOffsetInHours = x.getTimezoneOffset() / 60;

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getTimezoneOffset' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getTimezoneOffset' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)